MENÜ

A szellemi tulajdon védelme

Keresés

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) - a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal - 1896 óta működik. Az SZTNH főbb feladatai[1]:

Az SZTNH-t a Kormány irányítja, a hivatal felett a törvényben meghatározott felügyeletet a jogszabályokban kijelölt nemzetgazdasági miniszter látja el. A hivatal működésének költségeit saját bevételeiből fedezi. A törvényi előírások szerint az SZTNH elnökét a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.

A hivatal fontos feladatának tartja a nagyközönség tájékoztatását a szellemi tulajdonról és annak védelméről - ennek érdekében működteti a szellemi tulajdon védelme honlapot.

[1]A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-ai, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) tartalmazza.